Τετάρτη, 23 Απριλίου 2008

Οι διαφορές ως προς την ημερομηνία του Πάσχα

Οι διαφορές ως προς την ημερομηνία του Πάσχα, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι "τα τέσσερα ευαγγέλια, δεν δίνουν την ακριβή ημερομηνία της Ανάστασης του Χριστού, αλλά μόνο αναφέρουν, ότι έλαβε χώρα αναφορικά με το Πάσχα των εβραίων, και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας"

Kατά τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής περιόδου υπήρχε ήδη διαφωνία για την ημερομηνία, απλά το πρόβλημα διευθετήθηκε κατά τη διάρκεια της Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, το 325, που καθορίστηκε η αρχή, σύμφωνα με την οποία, το Πάσχα, έπρεπε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την εαρινή πανσέληνο. Αυτή η αρχή επέτρεψε να διατηρηθεί η αναλογία μεταξύ των Γραφών και της εορτής του Πάσχα, αναγνωρίζοντας η Σύνοδος, ότι ο εορτασμός της Αναστάσεως του Χριστού δεν έπρεπε να είναι ένας παράγων διχασμού μεταξύ των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, η συμφωνία αθετήθηκε, όταν ο Πάπας Γρηγόριος ΧΙΙΙ, μεταρρύθμιση το ημερολόγιο το 1582. Τότε, η πλειοψηφία των ορθοδόξων, δεν άλλαξε τον τρόπο καθορισμού της ημερομηνίας του Πάσχα. Πραγματικά, ακόμη σήμερα, υπάρχουν ανακρίβειες στις δύο μεθόδους μέτρησης της ημερομηνίας του Πάσχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :