Σάββατο, 28 Απριλίου 2007

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ‘ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ’

Σ’ένα σχολείο μιας φτωχής συνοικίας του Σικάγου έγινε το εξής πείραμα: Με κλήρωση διαλέχτηκαν 20% από τους μαθητές. Στους καθηγητές είπαν ότι οι μαθητές αυτοί έχουν επιλεγεί με ένα νέο ψυχολογικό τεστ το οποίο είναι δυνατό να προβλέψει τη σχολική επιτυχία και ότι οι μαθητές αυτοί είναι οι καλύτεροι. Μετά από 8 μήνες παρατηρήθηκε μια σημαντική βελτίωση τόσο στο δείκτη νοημοσύνης όσο και στη σχολική επίδοση των μαθητών αυτών. Το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι η πίστη του καθηγητή στις ικανότητες του μαθητή παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίδοση του τελευταίου αλλά και στη δημιουργία αυτών των ικανοτήτων. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε από τους ερευνητές φαινόμενο του ‘Πυγμαλίωνα’. Είναι η εξάπλωση της αποτυχίας αναπόφευκτη; Είναι η διδασκαλία ουδέτερη από κοινωνικο-πολιτιστική άποψη και από την άποψη του φύλου; Τα λάθη δεν οδηγούν πάντα στην αποτυχία. Υπάρχουν πολλές συμπεριφορές καθηγητών και μαθητών απέναντι στο ίδιο λάθος. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τους καθηγητές σύμφωνα με την κοινωνική και οικονομική θέση των γονέων, τη σχολική επίδοση των μεγαλύτερων αδελφών…Η συμπεριφορά των καθηγητών εξαρτάται από την «ετικέτα» των μαθητών ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο, το είδος της τάξης, τις προηγούμενες επιδόσεις κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια :