Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

Λεξάριθμοι... Π=3,14

2 σχόλια :

Αγγελος είπε...

Αεί ο θεός ο μέγας γεωμετρεί
το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω.
Απέραντον αριθμόν παρήγαγεν
και ον, φευ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι...

Αγγελος είπε...

Μόνο που (όπως δείχνει και το παραπάνω στιχούργημα) π=3,1415926535897932384626...
Πάντως η σύμπτωση είναι όντως αξιοπερίεργη!