Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008

Λεξάριθμοι

Η ονομασία "Λεξάριθμος " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "αριθμός".

Κατά την εποχή του Πυθαγόρα, αλλά και προγενέστερα από αυτόν, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα των γραμμάτων για να συμβολίζουν τους αριθμούς.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ελληνική Γλώσσα στην αρχέγονη μορφή της διέθετε 28 σύμβολα και 27 αριθμητικές θέσεις.

Αναλυτικά, τα 28 αυτά σύμβολα είναι τα εξής: Α=1 Β=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 F=6 S΄= 6 Ζ=7 Η=8 Θ=9 Ι=10 Κ=20 Λ=30 Μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο=70 Π=80 Q=90 Ρ=100 Σ=200 Τ=300 Υ=400 Φ=500 Χ=600 Ψ=700 Ω=800 ΣΑΜΠΙ=900

Το σύμβολο F ονομάζεται δίγαμμα, το S΄ στίγμα, ενώ το Q ονομάζεται κόππα και το σαμπί είναι ένα π στραμμένο προς τα δεξιά κατά 45 μοίρες.

Έννοια του Λεξαρίθμου
Σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα αριθμήσεως, κάθε λέξη έχει ένα και μόνο ένα άθροισμα, το οποίον ονομάζεται λεξάριθμος.

Η λέξη ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ είναι σύνθετη και παράγεται από τις λέξεις ΛΕΞΙΣ και ΑΡΙΘΜΟΣ, είναι δηλαδή ο αριθμός της κάθε Ελληνικής λέξεως, σύμφωνα με το Ελληνικό σύστημα αριθμήσεως.

Όταν δύο λέξεις ή προτάσεις έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, τότε θεωρούμε ότι έχουμε λεξαριθμική ισοψηφία ή ταυτότητα μεταξύ αυτών.


Οι περισσότεροι λεξάριθμοι κυμαίνονται μεταξύ των αριθμών 200 και 1800, ενώ γενικά οι αριθμητικές τους τιμές βρίσκονται μεταξύ του 1 και του 5000.

Έτσι, είναι μικρή η πιθανότητα για δύο λέξεις να έχουν τον ίδιο λεξάριθμο και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμπτωση το γεγονός της ισοψηφίας.

Έτσι, ο λεξάριθμος της λέξεως ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ είναι:

ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ = 30 + 5 + 60 + 1 + 100 + 10 + 9 + 40 + 70 + 200 = 525.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1 + 50 + 9 + 100 + 800 + 80 + 70 + 200 = 1310
ΦΥΣΙΣ = 500 + 400 + 200 + 10 + 200 = 1310
Ο αριθμός πορίζεται ως το πηλίκον του μήκους της περιφερείας ενός κύκλου προς τη διάμετρο αυτού. Το σύμβολον π προέρχεται από το αρχικόν γράμμα της λέξεως πηλίκον, διότι το π δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πηλίκον του μήκους της περιφερείας του κύκλου ως προς τη διάμετρό του.

Ο Λεξάριθμος του "π"
Η λεξαριθμική εξαγωγή του αριθμού π = 3,14... έχει ως εξής: Εάν σχηματίσουμε το πηλίκον των λεξαρίθμων (ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ)/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, παρατηρούμε ότι αυτό ισούται με τον αριθμό 3,14 με ακρίβεια τριών ψηφίων. Πράγματι έχουμε: ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ = 338+1016+940 = 2294 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730, επομένως 2294/730=3,1424657534...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :