Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Η ιστορία της λέξης κόμβος = κόμπος

Κόμβος - Κόμπος = Knot αλλά όταν λέμε Knot εννοούμε μονάδα μέτρησης ταχύτητας (σάν τό ναυτικό μίλι) , γιατί λοιπόν ή λέξη
knot = κόμπος = κόμβος έφθασε να είναι μονάδα μέτρησης ?

Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, υπολόγιζαν με τους κόμπους των σχοινιών που άφηναν να κυλούν στο νερό, την ταχύτητα των πλοίων.
Υπελόγιζαν με τους κόμπους... κόμπαζαν δηλαδή υπολόγιζαν...
κομπ-ιούτερ = υπολογιστής.... computer

Δεν υπάρχουν σχόλια :