Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Πατρικές συμβουλές


.Τὰ λόγια τοῦ πατέρα μου μένουν στὴ
θύμησή μου, ποὺ κάποτε μοῦ
ἔλεγε «ἄκου ἐδῶ παιδί μου:
.
Εἶναι ὁ δρόμος τῆς ζωῆς μακρύς, μὴν
ἀποστάσῃς, προχώρει πάντα τίμια,
στὸ τέλος του νὰ φθάσῃς.
.
Ποτὲ μὴν ἀπελπίζεσαι ἐμπόδια σὰν
εὕρῃς, ὑπάρχει τρόπος νὰ περνᾷς,
ἀρκεῖ νὰ τὸν ἐξεύρῃς.
.
Πολλὲς φορὲς θὰ πικραθεῖς, ὧρες
κακὲς θὰ ῾ρθοῦνε, μὴ φοβηθῇς τὰ
βάσανα, ἔρχονται καὶ περνοῦνε.
.
Ἡ γλῶσσα σου ἀπὸ τὸ νοῦ ποτὲ νὰ μὴν
προτρέχῃ, καὶ κάθε πράξις σ᾿ ὁδηγό,
τὴν σκέψιν σου νὰ ἔχῃ.
.
Θῦμα θυμοῦ μὴ γίνεσαι, ψύχραιμα
πάντα κρῖνε, σκέψεις καὶ πράξεις τοῦ
θυμοῦ ἐπιβλαβεῖς θὰ εἶναι.»
.
Τὰ λόγια τοῦ πατέρα μου μένουν στὴ
θύμησή μου, κι ὅπως ἐγὼ τὰ ἄκουσα,
τὰ λέγω στὸ παιδί μου.
Γεώργιος Ἀλεξίου
users.uoa.gr

.

Δεν υπάρχουν σχόλια :