Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Έρευνα του τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ για την επιλογή σπουδών από άνδρες και γυναίκες

Την έρευνα διενήργησε την άνοιξη του 2005 το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου Καλλιρρόη «Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας: δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ.

Διενεργήθηκε μέσω ερωτηματολογίων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών από όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν περίπου 8.000 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου (15-16 ετών), 4.000 γονείς μαθητών (61% μητέρες και 39% πατέρες), καθώς και 1.300 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (43% άνδρες και 57% γυναίκες). Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ, Βασιλική Δαληγιάννη - Κουϊμτζή, ενώ συντονίστρια της έρευνας η επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος, Ελευθερία Γωνίδα.

Γυναικεία υπόθεση οι σπουδές - επιλέγουν ανθρωπιστικά επαγγέλματα

Σύμφωνα με ένα από τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας, οι νεαροί άνδρες, κυρίως των χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, στρέφουν την πλάτη στο σχολείο και τις σπουδές, οι νέες γυναίκες κατακλύζουν τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, δημιουργώντας μία εντύπωση «εκθήλυνσης» του θεσμού της εκπαίδευσης.

Η εντύπωση αυτή διαμορφώνει την αντίληψη ότι οι γυναίκες συνδέονται με τις σπουδές και τις υψηλές επιδόσεις, ενώ δεν ανατρέπεται η παραδοσιακή σύνδεση των γυναικών με σπουδές και κλάδους που θεωρούνται τυπικοί για το φύλο τους.

Έτσι, σύμφωνα με τις επιλογές αγοριών και κοριτσιών επιβεβαιώνεται ότι για μεγάλο διάστημα ακόμη, οι γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θα συνεχίσουν να προτιμούν τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, να γίνονται εκπαιδευτικοί και να κατευθύνονται σε επαγγέλματα υπηρεσιών φροντίδας, συντηρώντας έτσι το στερεότυπο για το διαχωρισμό επαγγελμάτων κατά φύλο.

Τα κορίτσια εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, σε σχέση με τα αγόρια, και θεωρούν την εκπαίδευση παράγοντα κλειδί για την εκπλήρωση των στόχων και των προσδοκιών τους (οικονομική ανεξαρτησία, συνδυασμό οικογένειας και εργασίας).

Παραμένει το στερεότυπο του άνδρα «κουβαλητή»

Γίνεται εμφανής ο έμφυλος καταμερισμός στα επαγγέλματα, στις σπουδές και στην οικογένεια, κάτι με το οποίο συμφωνούν τόσο οι έφηβοι, όσο επίσης εκπαιδευτικοί και γονείς. Οι θετικές επιστήμες θεωρούνται ότι ταιριάζουν με το ανδρικό φύλο, ενώ οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες με το γυναικείο, κάτι που απεικονίζεται και στην επιλογή των επαγγελμάτων. Η ιδιότητα του άνδρα - κουβαλητή εξακολουθεί να διατηρείται ως στοιχείο της ανδρικής ταυτότητας, ως εκδήλωση ανδρισμού και δέσμευση που συνδέεται με τον ανδρικό ρόλο, και η αντίληψη αυτή υιοθετείται από όλο το δείγμα, ανεξαρτήτως φύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :