Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Η λεκτική μαλακία μένει στο απυρόβλητο

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί, πριν προχωρησεις στην αναγνωση της ανάρτησης , είναι ότι το Πηδάλιον παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρι σήμερα, παρά τις κατά καιρούς ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αναχρονιστικότητά του από πολλά μέλη της Εκκλησίας.

Η Χριστεμπορία είναι το καλύτερο επάγγελμα.
Μόλις χτες εκαναν οι "Αγιοι Πατερες" καινούργια τζογαδόρικα παιχνίδια στο Χρηματιστήριο και σημερα οι «εκπρόσωποι του θεού» πηραν δανειο 28 εκατομμύρια ευρώ για να καλυψουν την αυξηση ΜΚ της Εθνικής Τραπεζας.

Δεν αρκούνται όμως μόνο σ’ αυτά, οι ρασοφόροι, γιατί το «ποιμαντικό τους έργο» περιλαμβάνει κι άλλες δραστηριότητες. Όπως αυτή που διαβάζουμε σε σημερινή φυλλάδα: «Τη συγκρότηση επιτροπών που θα μελετήσουν τα σχολικά βιβλία των Νέων Ελληνικών, της Ιστορίας και των Θρησκευτικών αποφάσισε χθες η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα, πρότεινε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα μελετήσει τα βιβλία, καθώς, σύμφωνα με τους αρχιερείς προωθούν την αποχριστιανοποίηση της παιδείας!».
Εκτός αυτού πρέπει να προτείνουν την δημιουργία θρησκευτικής αστυνομίας όπως υπάρχει στην Σαουδική Αραβία και δεύτερον να καθιερωθεί το «Πηδάλιο» -το «ιερό» βιβλίο τους που καθορίζει την συμπεριφορά των χριστιανών- σαν νόμος του κράτους. (Το «Πηδάλιο» είναι ένα τεφτέρι που έχει γραφτεί το 1793 και είναι το «ιερό» τους «ποινολόγιο»)
Και μιας και αναφέραμε αυτό το βιβλίο ψάξαμε να δούμε αν προβλέπει ποινές για όλες αυτές τις εξωφρενικές λεκτικές μαλακίες που εκστομίζει το παπαδαριό. Απογοητευτήκαμε. Διαπιστώσαμε παράληψη. Και αυτό γιατι οριζει την μαλακία ως εξης:

«Η μαλακία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το χέρι άλλου, ή με το κοπάνισμα και κτύπημα εις τα μηρία.»

Αν αναρωτηθήκατε ποτέ για το πόσα είδη... μαλακίας υπάρχουν, το Πηδάλιον σας δίνει τη λύση! Είναι τρία: με το χέρι σου, με το χέρι άλλου και... με το χτύπημα στους μηρούς!! Περί μαλακίας συνέχεια:

«Είναι η κοινή και ψυχόλεθρος πανούκλα, οπού φθείρει και απολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους αθλίους νέους»... «Δεν πρέπει και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τας γυναίκας, διά τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζωνται ωσάν και οι άνδρες, ίνα μη λέγω και βαρύτερα».

Εκτός λοιπόν από τους αθλιότατους νέους, η μαλακία παρατηρείται και στις γυναίκες (έλα!!). Οπότε πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες και αυστηρότερες ποινές με τους άνδρες. Ποιές ποινές όμως;

«Ο παρών Κανών διορίζει ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη, απερνώντας αυτάς με ξηροφαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον και νερόν, και κάμνωντας καθ' ημέραν μετανοίας εκατόν»... «Η χωρίς συγκυλισμόν γινομένη ή γίνεται με πιασίματα και φιλήματα, χωρίς όμως γαργαλισμόν, και κανονίζεται είκοσι ημέρας ή γίνεται και με γαργαλισμόν και κανονίζεται τριάντα ημέρας»... «Ει δε και μετά την επίγνωσιν του κακού, δύο ή τρεις φορές μαλακισθή, να παύη από την Ιερωσύνην και να καταβαίνη εις τάξιν Αναγνώστου».

Ξεκάθαρα πράγματα. Όποιος... κάνει μαλακία, 40 μέρες με ψωμί και νερό και 100 μετάνοιες κάθε μέρα!! Παρακάτω, γίνεται διαχωρισμός της ανάλογα με το αν έχει «συγκυλισμόν» ή «γαργαλισμόν»!! Ακόμα, ορίζεται η τιμωρία του ιερέα που «έχει μαλακιστεί δύο-τρεις φορές», η οποία είναι υποβιβασμός σε ψάλτη! Ουδέν σχόλιον...

Η λεκτική μαλακία μένει στο απυρόβλητο.
paratolmo

Δεν υπάρχουν σχόλια :